kop

Zomercompetitie

Terug naar scorelijst Zomercompetitie
Persoonlijke score ronde 14
naamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
gemiddelde
scratch
+ handicap
hoogste
game
scratch
hoogste game
scratch +
handicap
hoogste
serie
scratch
hoogste serie
scratch +
handicap
Bernice Stam50983793,00143,00110160295445
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
98,0098,3382,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde scratch
+ handicap
per ronde
baan
1
2
3
41038310929598,33148,332
5
6
7110859929498,00148,171
8
984808424882,67143,004
10
11
12
13
14
Woerdense Bowling Vereniging Zomercompetitie Score Systeem 2.0