Woerdense Bowling Vereniging

Opgericht 1975

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Woerdense Bowling Vereniging (hierna W.B.V.) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de W.B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de W.B.V. verstrekt. De W.B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geslacht

Het bestuur en de webmaster hebben toegang tot de volgende gegevens:

  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum

Waarom de W.B.V. gegevens nodig heeft

De W.B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de W.B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang de W.B.V. gegevens bewaart

De W.B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De W.B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring W.B.V. gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur via het contactformulier. De W.B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

E-mail

Beveiligen

De W.B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de W.B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de W.B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de W.B.V. op via het contactformulier.

E-mail

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40464741