Zomercompetitie

terug naar scorelijst

Persoonlijke scorelijst ronde 7

naam handi-
cap
aantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
gemid. scratch
+ handicap
hoogste
game
hoogste
serie
 
 
gemiddelde per baan
baan 1 baan 2 baan 3 baan 4

Overzicht

 

ronde game 1 game 2 game 3 totaal
scratch
gemid. scratch
per ronde
gemid. scratch
+ handicap
baan
ronde game 1 game 2 game 3 totaal
scratch
gemid. scratch
per ronde
gemid. scratch
+ handicap
baan

terug naar scorelijst

Woerdense Bowling Vereniging Zomercompetitie Score Systeem 1.7