Algemene Leden Vergadering

Notulen van de Algemene Leden Vergadering: